fancy line +off-white line thicker 3.png
fancy line +white line thicker 2.png
Judea1.jpg
סיורים וירטואליים חינם

החלטתי לכתוב את בלוג הטיולים הוירטואליים האלה בזמן הקורונה, אך אני מקווה שיעניין גם עכשיו. בואו והצטרפו אליי למסעות במקומות וזמנים אחרים ורחוקים. תודה לאל ששוב ניתן לבקר במקומות אלה  בטיולים בשטח. קיים גם נוסח באנגלית