top of page
homepage

ירושלים מכיוון מגרש הרוסים  ניקולאי קושילב 1891

בלוג הטיולים הוירטואליים שלי - הצטרפו אליי למסעות במקומות וזמנים רחוקים. קיים גם נוסח באנגלית

BLOG_edited.png
! באמת ארץ נהדרת